software-way.com
software-way.com

iOS I ANDROID APLIKACIJE

RAZVOJ iOS I ANDROID APLIKACIJA

Izrada iOS i Android mobilnih aplikacija

Mobilne aplikacije danas su standard komunikacije sa velikim i sve brže rastućim krugom korisnika, bilo da se radi o aplikaciji za predstavljanje djelatnosti ili prezentaciji originalne ideje koja će korisniku pomoći u svakodnevnim aktivnostima. Posebnost koja im daje prednost pred klasičnim načinom prezentacije putem web stranica jest mogućnost offline i online korištenja, te stalna prisutnost na uređaju korisnika.
Prvi i najvažniji korak kod izrade mobilne aplikacije jest detaljno razrađena i elaborirana ideja vaše nove aplikacije što je vaš osnovni zadatak pri kojem će te imati našu punu stručnu podršku.
Nakon toga slijedi dizajn korisničkog sučelja te samo programiranje. Tokom ovog procesa vrlo je važna naša međusobna komunikacija.
Slijedi faza testiranja u stvarnim uvjetima te objava na Google Play-u i App Store-u.

iOS aplikacije

Aplikacije za Apple uređaje temeljene na iOS operativnom sistemu.
Izradu iOS aplikacija vršimo u skladu sa najnovijim trendovima, standardima i zahjevima koji dolaze iz Apple-a.
Programiramo u izvornom (native) programskom jeziku iOS sustava SWIFT, koristeći njegove najnovije inačice, što znači da ne koristimo nikakve hibridne varijante koje za posljedicu često imaju probleme u funkcioniranju same aplikacije. Sve naše aplikacije prilagođene su za funkcioniranje na svim iOS uređajima.
Cijena izrade aplikacije ovisi o njenoj kompleksnosti te vas molimo da bez obveze proslijedite upit, a mi ćemo vam ponuditi optimalnu varijantu.

Android aplikacije

Aplikacije za mobilne uređaje bazirane na Android operativnom sistemu.
Izradu Android aplikacija vršimo u skladu sa najnovijim trendovima, standardima i zahjevima koje nalaže Google.
Programiranje vršimo u programskom jeziku Java, koji je osnovni izvorni (native) programski jezik Android operativnog sistema, te kao i kod ostalih aplikacija koje izrađujemo ne koristimo hibridna pomagala koja za posljedicu često imaju probleme u funkcioniranju same aplikacije.
Aplikacije su prilagođene za funkcioniranje na svim vrstama Android uređaja.
Cijena izrade aplikacije ovisi o njenoj kompleksnosti te vas molimo da bez obveze proslijedite upit, a mi ćemo vam ponuditi optimalnu varijantu.

PROSLIJEDITE NAM UPIT